O firmie Globnet

Globnet, Artur Cichecki 
15-196 Białystok ul. Matejki 37 Kom.tel. 509 934 185
Godziny otwarcia biura: 10:00-18:00

www.glb.pl
biuro@glb.pl
NIP 966-124-71-27

Wpłat należy dokonywać na konto:
Bankowość Detaliczna BRE Bank S.A. 26 1140 2004 0000 3002 2738 2639

Zasięg działania firmy Globnet
Czerwony kolor na mapie oznacza sieć kablową, niebieski sieć
radiową.